Eikmaskin og Forsvaret inngår Valtra-avtale

Kjøper traktorer og redskaper for inntil 30 millioner kroner.

Eikmaskin har nylig vunnet en anbudskonkurranse, utlyst av Forsvarets logistikkorganisasjon, om en rammeavtale på levering av traktorer, tilhengere og redskaper til Forsvarsavdelinger over hele landet. Avtalen har en ramme på 30 millioner kroner, og går over to år. Det er også opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere to år.

Legger vekt på lokasjon

Tor Jon Garberg, salgssjef for Valtra i Eikmaskin, forteller til traktor.no at traktorene og redskapene skal leveres til ulike militære lokasjoner over hele landet, og at hver enkel handel innenfor avtalen gjøres hos den lokale forhandleren. Ifølge Eikmaskin vil rammeavtalen potensielt omfatte 8-10 av deres forhandlere.

I behandlingen av anbudene har Forsvarets logistikkorganisasjon vurdert kriteriene pris, kvalitet, og lokasjon. Kriteriene har blitt vektet med henholdsvis 50, 10 og 40 prosent. Garberg forteller at avstand fra militærlokasjonene til tilbydernes nærmeste dele- og servicepunkt var blant opplysningene som ble etterspurt i konkurransen. Dette har selvfølgelig spilt inn på kriteriet om lokasjon.

Tre effektklasser

Hvilke traktormodeller som skal leveres blir ikke spesifisert i rammeavtalen, men avgjøres av den enkelte instans i Forsvaret. Garberg forteller imidlertid at det i Eikmaskins tilbud ble gitt priseksempler på tre ulike traktorstørrelser, i klassene 90 hestekrefter, 130 hestekrefter, og 150-160 hestekrefter.

Traktorene blir levert med en standard serviceavtale, på lik linje som til andre Valtra-kunder, på inntil 5 år eller 2 500 timer. Serviceintervallet for Valtraene ligger på 5-600 timer.

 

Kilde:traktor.no