Me har seld Valtra til GULL

Valtra vart den mest selde traktoren i vårt distrikt med 25,8% i marknadsandel for 2018. 40 nye Valtra levert til kunde. Mest seld ogå i heile Sogn og Fjordane. Valtra har garanti og valmulighet som er unik i marknaden, noko traktorkundane viser å setje pris på. VI TAKKAR FOR TILLITEN og feirar med svært gode prisar på lagertraktorar. Vi har fleire modellar av den nye A- serien på tunet. Eller om du vil skreddersy din traktor er det kort leveringstid. Ta kontakt for ein god traktorhandel i 2019 – Sogndal, Tommy Uglum tlf. 90050714, Førde, Øystein Bakkebø tlf. 90979743

Med ny traktor og flishoggar skal vegkantane i Sunnfjord ryddast i ekspressfart.

Torsdag 20.september var det offisiell overrekking av ny traktor Til Gravdal Skog og Hageservice i Førde. Traktoren er kjøpt inn for å køyre ein split ny greinknusar som kan rydde vegkantane meir effektivt enn nokon gong. Stokkar på 70 cm i diameter blir mata inn i maskinseriet med kran og alt blir til flis. Selskapet som har rydda blant anna strekninga Vadheim-Høyanger ser fram til at jobben no kan gjerast super-raskt.

«Håpar Vegvesenet vil legge ut flire strekningar til rydding for no er vi virkelig klar,» seier Jan-Tore Gravdal, eigar i selskapet.

I dag vart det fullt hus på lunch-rommet då Maskinsenteret sin avdeling i Førde overrakte den nye Valtra-traktoren til Gravdal. Med sine 410 hk vil denne ruve godt i landskapet og rundt om i Førde. «Flishoggaren krev ein traktor på minst 350 hk så då var det berre å slå til», seier ein smilande Gravdal.

Eikmaskin og Forsvaret inngår Valtra-avtale

Kjøper traktorer og redskaper for inntil 30 millioner kroner.

Eikmaskin har nylig vunnet en anbudskonkurranse, utlyst av Forsvarets logistikkorganisasjon, om en rammeavtale på levering av traktorer, tilhengere og redskaper til Forsvarsavdelinger over hele landet. Avtalen har en ramme på 30 millioner kroner, og går over to år. Det er også opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere to år.

Legger vekt på lokasjon

Tor Jon Garberg, salgssjef for Valtra i Eikmaskin, forteller til traktor.no at traktorene og redskapene skal leveres til ulike militære lokasjoner over hele landet, og at hver enkel handel innenfor avtalen gjøres hos den lokale forhandleren. Ifølge Eikmaskin vil rammeavtalen potensielt omfatte 8-10 av deres forhandlere.

I behandlingen av anbudene har Forsvarets logistikkorganisasjon vurdert kriteriene pris, kvalitet, og lokasjon. Kriteriene har blitt vektet med henholdsvis 50, 10 og 40 prosent. Garberg forteller at avstand fra militærlokasjonene til tilbydernes nærmeste dele- og servicepunkt var blant opplysningene som ble etterspurt i konkurransen. Dette har selvfølgelig spilt inn på kriteriet om lokasjon.

Tre effektklasser

Hvilke traktormodeller som skal leveres blir ikke spesifisert i rammeavtalen, men avgjøres av den enkelte instans i Forsvaret. Garberg forteller imidlertid at det i Eikmaskins tilbud ble gitt priseksempler på tre ulike traktorstørrelser, i klassene 90 hestekrefter, 130 hestekrefter, og 150-160 hestekrefter.

Traktorene blir levert med en standard serviceavtale, på lik linje som til andre Valtra-kunder, på inntil 5 år eller 2 500 timer. Serviceintervallet for Valtraene ligger på 5-600 timer.

 

Kilde:traktor.no

Ledig Stilling

Maskinsenteret AS er ei leiande bedrift innan landbruksmaskinbransjen i Sogn og Fjordane, og har butikk og landbruksverkstad i Sogndal og Førde. Bedrifta leverer og yter service på traktorar og landbruksutstyr til heile fylket, og er forhandlar for Valtra traktorar. Maskinsenteret har 20 tilsette. Av desse er 7 tilsett ved avdelinga i Førde. Maskinsenteret hadde i 2017 ein omsetnad på kr. 74 mill. Hovudkontoret ligg i Sogndal.

Til vår avdeling i Førde søkjer vi etter ny medarbeider:

 Landbruksmekanikar

I 100% stilling i FØRDE

 Viktige arbeidsoppgåver

  • Klargjering, service og reparasjon på Valtra traktor og andre landbruksmaskiner og reiskap både på verkstad og ute hjå kunde.

 Det er ingen krav, men du må gjerne ha:

 

  • Fagbrev som landbruk/anleggsmekanikar
  • Erfaring frå liknande stilling
  • Gode norsk og engelskkunnskapar
  • Gode pc kunnskapar
  • God ordenssans
  • Evne til å være fleksibel og jobbe i team.

 Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktige betingelsar
  • Gode forsikrings og pensjonsvilkår
  • Godt arbeidsmiljø

 

Nærare opplysningar får du hjå avdelingsleiar Øystein Bakkebø

Tlf. 909 79 743

Alle søknadar vert handsama konfidensielt.

Skriftelege søknadar kan sendast til oystein.bakkebo@maskinsenteret.as