Førde

Adr: Fjærevegen 15

Postnr/stad: 6800 Førde


Tilsette i Førde:


Avdelingsleiar / Seljar

Øystein Bakkebø

Tlf: 90979743 E-Post: oystein@maskinsenteret.as


Ettermarkedsleiar

Stian Berge

Tlf: 95942087

E-Post: berge@maskinsenteret.as


Verkstadleiar

John Ole Kleppe

Tlf: 48955257

E-Post: kleppe@maskinsenteret.as


Mekanikar

Jon Ove Nedrebø


Mekanikar

Even Helland


Lærling

May-Linn Kleiven