Pöttinger HIT/HIT H

Sprederiver med 8, 10 og 12 rotorer

Sprederiver som begeistrer

Det praktiske landbruk krever rotorvendere til store arealer. PÖTTINGER har ved utvikling hatt et klart mål: Stabilitet, pålitelighet og høy funksjonalitet, kombinert med perfekt tilpasning til underlaget og spredekvalitet. Den nye serien sprederiver tilbyr moderne teknologi som møter dagens stadige økende krav. Vi tilbyr sprederiver fra 7,81 m til 13,20 m.

HIT 3.pkt. monterte maskiner med 8 rotorer vil overbevise deg med den gjennomtenkte tilkoblingsrammen.

De slepte HIT maskinene med 10 og 12 rotorer tilbyr imponerende løsninger for store arealer.

MODELLBREDDE MARB.BREDDE STANDARD MROTORERARM PR. ROTOR
HIT 8.817.817.708
HIT 8.918.868.608
HIT 8.91T8.868.608
HIT 10.11T11.0010.6010
HIT 12.14T13.2012.7012
T=SLEPT